Nyheter

2010 PDA Pharmaceutical Cold Chain Management Conference
From Cold Chain to Good Distribution Practices - Integrated Supply Chain Management

fant sted fra 12.-15.april 2010 i Bethesda Maryland, USA

NS 5814 - Krav til risikovurderinger - viktigste endringer i oppdatert standard

Kurs fra Standard Norge

ble arrangert 26.mai 2010 i Trondheim

Kontakt oss gjerne for nærmere informasjon eller et foredrag med oppsummering fra disse arrangementene.