Utvikling av styringssystemer

Mange bedrifter må oppfylle regulatoriske krav fra en rekke myndigheter. Det er ikke uvanlig å ha ulike systemer eller deler av systemer med forskjellig alder og dekning, hvor disse bare delvis er koordinert.

Vi kan tilby assistanse til:

  • Oppbygging av et styringssystem frem til ekstern godkjennelse
  • Samkjøring av systemelementer til ett felles system for virksomhetsstyring
  • Gjennomgang og forenkling av eksisterende systemer
  • Utvikling av kvalitets- og miljøstyringssystemer
  • Utvikling av HMS (Internkontroll) systemer


I arbeidet kan også inngå overføring av et papirbasert system til egnet IT-løsning, enten basert på bedriftens Intranett eller web.