ISO-sertifisering

Vi hjelper bedrifter med oppbygging, utvidelse, forenkling eller sertifisering av styringssystemer for:

Kvalitet, HMS, ytre miljø, næringsmiddeltrygghet, arbeidsmiljø og/eller informasjonsteknologi.

Evaluering, valg og kontrakt med aktuelt sertifiseringsorgan kan inngå som en integrert del av oppdraget.

Følgende standarder er de mest sentrale:

  • NS-EN ISO 9001
  • NS-EN ISO 14001
  • NS-EN ISO 15378
  • SN-BS OHSAS 18001
  • NS-EN ISO 19011
  • NS-EN ISO 22000
  • ISO/IEC 27001
  • NS 5814

Begrunnelsene for et eventuelt valg av tredjeparts-sertifisering bør gjennomgås nøye med fokus både på interne og eksterne gevinster.

Det er også mulig å få ut sentrale effekter uten å ta det siste skrittet frem til akkreditert sertifisering.