Risikovurderinger og endringskontroll

Dagens virkelighet for mange bedrifter er stadig økende krav til dokumentasjon av prosesser og produkter.

I en slik situasjon er det høye krav til:

  • Risikobasert validering av IT-systemer
  • Risikovurderinger for medisinsk teknisk utstyr
  • Dokumentasjon av risiki som grunnlag for godkjennelse eller sertifisering av styringssystemer

Vi kan spesielt tilby hjelp til:

  • Risikoanalyser for område, prosess eller produkt
  • Oppfølging av risikoanalyser og definering av egnede tiltak
  • Etablering av systemer for avviksbehandling og endringskontroll