Referanser


NBI Norge AS


Foreleser, sensor og klasseforstander - NBI Logistikkfagskolen:


  • Organisasjon og ledelse, foretaksstrategi og logistikkledelse
  • Fagbrevkurs: HMS


SentralDistribusjon ASLederutvikling for førstelinjeledere og mellomledereWürth Norge AS


Ledelse i frontlinjen og Kaizen forbedringsteknikker


MultiPlus Solutions AS


Bygging av kvalitetssystem for IT-bedrift og forberedelse til sertifisering


A/S Den Norske Eterfabrikk


Utvidelse av kvalitetssystem


  • Prosedyrer GDP
  • Gjennomgang poduktspesifikasjoner


Sykehusapotekene HF


Leverandøraudit Swisslog Italia