Filosofi

Utvikling og omstilling av bedrifter krever ny kompetanse
- uten kontinuerlig utvikling vil virksomheten dø - det er kun spørsmål om tid


Kompetanse i organisasjoner betyr utvikling av enkeltmennesker og grupper
- å lede mennesker krever stadig større bevissthet, kompetanse varer ikke evig


Ledelse er samspill, inspirasjon, kreativitet, retning, mål og strategi
- også de som selv er ledere trenger økt kunnskap og påfyll av energi


Systemer og andre gode hjelpemidler er nødvendige i dagens krevende marked
- kvalitetssikring og risikostyring er fortsatt blant de viktigste hjelpemidler for å lykkes