Fagkurs

Både gjennomgang for nyansatte av gjeldende regelverk og regelmessig oppfriskning for erfarne ansatte, er helt sentrale forpliktelser for virksomheter innenfor LifeScience.

Dette kan gjøres overordnet og summarisk, eller mer tilpasset bedriftens ansatte - ved hjelp av bilder fra egen virkelighet, praktiske eksempler presentert på en levende måte og aktuelle case fra bransjen.

Vi kan tilby:

  • Kurs i "legemiddellogistikk" *)
  • Bedriftsinterne kurs innenfor GMP, GDP, ISO 9001 og HMS

*) Utviklet i samarbeid med NBI Norge AS

www.nbi.no