Morpheus

Inspirert av gresk mytologi: "Guden for drømmene"

Med utspring i gresk mytologi, står "Morpheus" for kreative løsninger, inspirasjon gjennom nye ideer og solid faglig forankring.

Navnet kan også assosieres med amorf,
"som ikke har bestemt form" eller "ikke krystallinsk"
= et fast stoff uten regelmessig oppbygging.

Morfologi betyr ellers "formlære".

Med "den som skaper, former og bygger" på laget, er målet at din organisasjon skal utvikle seg raskere - for å møte dagen og morgendagen.