Faglig tilbud

Uten et totalperspektiv på strategi, organisering, ledelse og daglig drift vil organisasjoner ikke kunne lykkes med sin utvikling og omstilling. Dette er en klar erkjennelse etter 30 års fartstid som leder og fagperson innenfor LifeScience.

Med utgangspunkt i god dialog, kartlegging av nåsituasjonen samt faglig innsikt og kreativitet, leverer vi tilpassede løsninger i samarbeid med bedriftens ledelse og ansatte. Bedriftens egne systemer og dokumentasjon legges til grunn for arbeidet.

Utvikling og bruk av systemer med forankring i bedriftens strategi støttet av ledertrening, er vårt tilbud.

Med allsidighet, kreativitet, evne til å observere, lytte og arbeide på tvers av faggrenser, påtar vi oss et vidt spekter av oppdrag. Arbeidet utføres med vekt på konkrete resultater, riktig kvalitet og fleksible rater.

Der det er behov for supplerende kompetanse, vil vi trekke inn dette via vårt nettverk av ressurser.

Morpheus Consult samarbeider tett med: