Hva er Life Science?

Life Science er en samlebetegnelse for medisin, helse og bioteknologi. Norge har sterke fagmiljøer som utmerker seg internasjonalt innenfor disse feltene.

Et godt utbygd helsevesen, unike biobanker og registerdata, verdens mest avanserte akvakulturnæring og strenge kvalitetskrav i landbruket, har bidratt til å gjøre LifeScience til en av Norges mest fremtidsrettede næringer.

Sentralt i denne næringen i Norge står farmasi med sine lange tradisjoner og solide faglige forankring. I dag står både forskning, utvikling, produksjon og ikke minst salg og distribusjon av legemidler til mennesker og dyr helt sentralt innen farmasien.