Leder til leie

Med 35 ås fartstid som leder og fagperson, dekkes roller som midlertidig leder på heltid eller deltid.

Aktuelle stillinger er spesielt:

  • Daglig leder
  • Kvalitetssjef
  • Fabrikksjef
  • Produksjonssjef
  • Qualified Person, QP
  • Farmasøytisk Faglig Ansvarlig, FFA

En slik løsning kan være aktuell for å utsette rekruttering, utnytte erfaringene til en ekstern leder og fagperson med friske ideer, eller dekke et fagområde på fleksibel basis - uten å måtte gå til rekruttering med den risiko og de kostnader dette medfører.