Førstelinje- og mellomledere

Med individuell tilpasning til bedriftens virkelighet og konkrete utfordringer, tilbyr vi programmer for kompetanseutvikling, spesielt tilpasset ledere i frontlinjen og mellomledere.

Om ønskelig kan opplegget også inneholde utarbeidelse av personprofiler og bruk av disse til teambuilding.

Programmet kan omfatte:

  • Logistikk
  • Verdikjeder og utviklingsprinsipper
  • Innføring i prosjektarbeid
  • Menneskesyn, etikk og bedriftskultur
  • Motivasjon og holdninger
  • Situasjonsbestemt ledelse
  • Meg selv som leder, egen lederstil
  • Endringer og endringskultur