Kvalitets- og miljørevisjoner

Kompetanse og tid til gjennomgang av egne systemer, leverandørers systemer og systemer hos kjente eller potensielle samarbeidspartnere, vil alltid være en utfordring.

Det er velkjent at mange bedrifter ofte strever med å oppfylle myndighetenes krav til utførelse av selvinspeksjoner i egen virksomhet.

Vi kan bidra med råd, planlegging og gjennomføring av:

  • Inspeksjoner hos leverandører eller kontraktspartnere
  • Forberedelser før myndighetsinspeksjon
  • Tiltak etter eksterne inspeksjoner i egen virksomhet
  • Selvinspeksjoner med opplæring av ansatte fra bedriften
  • Opplæring i revisjonsteknikk for eget personell med aktuelle case fra bedriften


Dette kan være en gunstig løsning for å forebygge avvik ved alle typer inspeksjoner!